Hu

Megkezdődtek a legújabb, 1. számú reaktorblokk indításának műveletei a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern legnagyobb részlegéhez, a villamos energetikai divízióhoz tartozó Roszenergoatom Konszern leányvállalataként, Szosznovij Borban működő Leningrád II. Atomerőmű telephelyén. 2017. december 8-án, moszkvai idő szerint 10:33-kor a Leningrádi Atomerőmű üzemeltetési szolgálatának szakemberei sikeresen behelyezték, a 163 darab, friss üzemanyagot tartalmazó fűtőelemből az elsőt a reaktor aktív zónájába, megkezdve ezzel a reaktor úgynevezett fizikai indítását.

Ez a mind az orosz, mind a nemzetközi atomenergetika szempontjából különösen fontos esemény - már a második hasonló volt. Előzőleg december 6-án a legdélebben fekvő orosz atomerőmű, a Rosztovi Atomerőmű 4. reaktorblokkjában ugyancsak kezdetét vette a fizikai indítás. Oroszország történetében egyébként első alkalommal fordult elő, hogy egyetlen hét leforgása alatt egyszerre két korszerű nukleáris reaktorblokkot indítottak el.

Az indítási műveletek végrehajtásánál jelen volt a Roszenergoatom Konszern vezérigazgatója, Andrej Petrov és a TITÁN-2 Konszern Részvénytársaság (az építkezés fővállalkozója) vezérigazgatója, Grigorij Naginszkij.

Andrej Petrov szavai szerint a fizikai indítás műveleteinek kezdete gyakorlatilag azt jelenti, hogy lezárult minden, a Leningrád-II Atomerőmű 1. blokkjának építésével kapcsolatos munka. „Jelenleg minden rendszer automatikus üzemmódban működik, megvan a teljes készültség ahhoz, hogy e műveleteket az összes biztonsági követelmény teljesítésével végrehajtsák. Harminc nap alatt felkészítik a reaktort arra, hogy elérje legkisebb ellenőrzött teljesítményszintet. "A többszakaszos programnak megfelelően elvégzünk minden szükséges kísérletet és indítási műveletet a reaktoregységben. A következő lépés az energetikai indítás lesz, amely a jövő évben kezdődik” – mondta.

Azt is hangoztatta Andrej Petrov, hogy az építésirányítás egyedülálló módszerének bevezetése tette lehetővé az indítási műveletek határidő szerinti megkezdését. „A Leningrád-2 Atomerőmű a legnagyobb a Roszatom hét olyan kísérleti telephelye közül, ahol bevezették az úgynevezett «projektvezérlést». A konszern, a Leningrádi Atomerőmű, a főkonstruktőr- és a tervezőcégek valamint, a berendezéseket szállító vállalatok illetékesei és a fővállalkozó nonstop üzemmódban, egy közös projektirodában dolgoztak. Az alkalmazott irányítási eszközök bizonyították a hatékonyságukat, és lehetővé tették az építkezés ütemének jelentős gyorsítását, a meghatározott határidők és költségek betartását. Ezeket a kedvező tapasztalatokat a közeljövőben más, Oroszországban épülő atomerőművekre, köztük a Novoronyezs-2 Atomerőmű 2. blokkjára is kiterjesztik. Az erről szóló döntést már meghozta a konszern vezetősége” – jelentette ki a Roszenergoatom vezetője.

A Leningrádi Atomerőmű igazgatója, Vlagyimir Pereguda, nagyra értékelve az építkezés minden egyes résztvevőjének munkáját, a maga részéről kijelentette: „A Leningrád-2 Atomerőmű új reaktorblokkjai az egész régió számára rendkívül fontos feladatot teljesítenek – kiváltják a Leningrádi Atomerőmű működő kapacitásait. Az RBMK típusú reaktorral felszerelt 1. számú blokk leállítását már a következő évre, 2018-ra tervezik. Ezért a blokkok üzembe helyezésének és leállításának összehangolása Leningrád megye számára létfontosságú feladat, az energetikai, valamint a gazdasági stabilitás garanciája.”

Az ASZE cégcsoport elnöke, Valerij Limarenko közölte: „Ma megkezdődött a Leningrád II.  Atomerőmű 1. számú, új, 3+ generációs reaktorblokkjának fizikai indítása. "Nagy siker ez az egész ágazatnak, a gépészeti-mérnöki divíziónknak. Büszkék vagyunk arra, hogy ez már a második indítás alatt álló innovációs blokk, amelyet tervezőink munkája és tehetsége alkotott. Ebben az esetben az érdem elsősorban a főtervező, a szentpétervári Atomprojekt szakembereié. És ez már feljogosít bennünket arra, hogy a Roszatom projektjeinek sorozat szintű megvalósításáról beszéljünk. A munkánkkal ismét bebizonyítottuk, hogy az orosz technológia az atomerőmű-építési világpiacon élenjáró. Az esemény azért is fontos, mert a Leningrád II.  Atomerőmű 1. reaktorblokkja referenciaként szolgál az állami konszernnek a világ különböző országaiban zajló nemzetközi projektjeihez.”

A Leningrádi Atomerőmű ma Északnyugat-Oroszország legnagyobb energiatermelő egysége. Az erőmű adja a régióban előállított villamos áram mintegy 50 százalékát. A Leningrád II. atomerőmű új blokkjainak üzembe helyezése lehetőséget teremt az eddigi itt termelt elektromos energia mennyiségének megőrzésére és az erőmű első kiépítésében működő kapacitások fokozatos kiváltására. Biztosítja továbbá, hogy az összesen négy legújabb, VVER-1200 típusú reaktorral felszerelt energiablokk évente több mint 30 milliárd kilowattóra villamos energiát termeljen.

Napjaink legnagyobb teljesítményű innovációs, VVER-1200-as nyomottvizes reaktorral felszerelt energiablokkjai, amelyek a Leningrád-2 Atomerőműben épülnek fel, a legújabb, 3+ generációhoz tartoznak. Már a fukusimai atomerőmű-baleset után életbe lépett követelményeknek megfelelő, legkorszerűbb megoldásokat és fejlesztéseket alkalmazzák ezeken a blokkokon, amelyekhez hasonló működő blokk jelenleg nincs a világon. Az első ilyen blokkot 2016 végén indították be a Novovoronyezs-2 Atomerőműben.

A korábbi nyomott vizes reaktorblokkokhoz képest a VVER-1200-asnak egy sor előnye van, amelyek jelentősen javítják a gazdaságossági  és biztonsági mutatókat. A reaktor
egységteljesítménye az előző nemzedékhez tartozó VVER-1000-es blokkokokkal összehasonlítva 20 százalékkal nőtt, a személyzet létszáma viszont 30-40 százalékkal csökkent. Az alapberendezés tervezett üzemideje a kétszeresére, 60 évre emelkedett és további 20 évvel meghosszabbítható.

A VVER-1200-as projekt fő jellegzetessége az aktív és passzív biztonsági rendszerek sajátos kombinációja, ami a lehető legellenállóbbá teszi a külső és belső hatásokkal szemben ezt a blokkot. A VVER-1200-as reaktorral szerelt blokkban egyebek közt zónaolvadék-csapdát, azaz egy olyan megoldást, amely a renkívül kis valószínűségű zónaolvadással járó baleset esetén is megakadályozza a radioaktív anyag környezetbe jutását. Ezen kívül rendelkezik egy a gőzfejlesztőn keresztül működő passzív hőelvezető rendszerrel, amely az áramellátás teljes hiánya esetén is tartósan biztosítja a reaktor aktív zónájában keletkező hő elvezetését a légkörbe.

A tervek szerint 2017. december végéig mind a 163 fűtőelemet behelyezik  a Leningrád II.  Atomerőmű 1. számú blokkjának reaktorába. 2018 elején veszi kezdetét az indítási műveletek döntő szakasza, az energetikai indítás, azaz a energiatermelés  megkezdése. Az 1. számú blokk kereskedelmi üzemkezdete 2018-ban várható. Ez azt jelenti majd, hogy a Roszenergoatom Konszern 3+ generációs termelő blokkjainak száma kettőre emelkedik, miután termel a Novovoronyezsi Atomerőmű II. kiépítés 1. blokkja is.

 

 

Háttér-információ:

A fizikai indítás a reaktorblokkok üzembe helyezésének egyik kulcsfontosságú szakasza, amelynek során a szakemberek meggyőződnek róla, hogy az üzembe helyezés alatt álló reaktorblokk a teljes üzemideje alatt a tervezett paramétereknek megfelelően, megbízhatóan és biztonságosan fog működni.

A Leningrád II. Atomerőmű építtető-megrendelője a Roszenergoatom Konszern Részvénytársaság. A fővállalkozó az ASZE cégcsoport, a fő  kivitelező pedig a TITÁN-2 Konszern.

A Roszenergoatom Konszern Részvénytársaság a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern legnagyobb részlegének, a villamos energetikai divíziónak a vezető társasága. A konszern Oroszország legnagyobb áramtermelő cége, az atomerőművi kapacitást tekintve pedig a második a világon. Leányvállalati minőségben hozzá tartozik mind a tíz oroszországi atomerőmű és az áramtermelő cégek működését biztosító összes vállalat. A tíz oroszországi atomerőműben összesen 35 reaktorblokk üzemel, ezek együttes névleges teljesítménye 27,9 gigawatt. Jelenleg Oroszország teljes áramtermelésének mintegy 18,3 százalékát adják az  atomerőművek.

A Leningrádi Atomerőmű (a Roszenergoatom Konszern leányvállalata) Szentpétervártól 40 kilométerre, a Finn-öböl partján, Szosznovij Bor városa mellett működik. Ez volt Oroszországban az első RBMK-1000 típusú grafit moderátoros, csatorna típusú, reaktorokkal felszerelt atomerőmű. A létesítményben négy, egyenként 1000 megawatt elektromos teljesítményű reaktor üzemel.