Hu
A Roszatom orosz állami atomenergetikai konszernhez tartozó, az oroszországi atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom konszern 2018. november 11-27. között fogadta a Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség Biztonsági Felülvizsgálati Csoportjának küldöttségét (OSART- Operating Safety Review Team).

A NAÜ szakértői csoportja megerősítette, hogy a Roszenergoatom elkötelezett a nukleáris biztonság elvei iránt, és kiemelt számos olyan, a vállalat által alkalmazott gyakorlatot, amelyek az egész nemzetközi közösség számára hasznosak lehetnek. A tizenhét napos küldetést lezáró sajtótájékoztatón Peter Tarren, a NAÜ szakértői csoportjának vezetője kijelentette: „A NAÜ figyelemreméltó sikernek tartja a küldetést. Mindegyik szervezet keresi a folyamatos fejlődés lehetőségét, de amit ennél a vállalatnál tapasztaltam, az a biztonsági elvek iránti valódi elkötelezettséget tükrözi. A Roszenergoatomnál kiváló gyakorlati példákat láttunk, amelyek a nemzetközi közösség egésze számára hasznosak lesznek, és nemcsak az egyes államok esetében, hanem globális szinten is hozzájárulnak majd a nukleáris biztonsághoz; közülük kettő a kommunikációt, egy pedig a beszerzéseket érinti.”

Az OSART-csoport munkájában 12 szakértő és 2 megfigyelő vett részt: Németországból, Kínából, Kanadából, Dél-Afrikából, Szlovéniából, Nagy-Britanniából, Franciaországból, Japánból, Csehországból, Szlovákiából és Iránból. A konszernt és három leányvállalatát, a Balakovói, a Kolai és a Szmolenszki Atomerőművet 9 szinten vizsgálták: a vállalatirányítás, a független nukleáris felügyelet, az emberi erőforrások, a kommunikáció, a műszaki karbantartás és javítás, a műszaki támogatás, az üzemeltetési tapasztalatok, a beszerzések, a balesetkezelés és a vészhelyzeti készenlét tekintetében.

A szakértők a központi iroda és az atomerőművek munkatársait kérdezték ki, megfigyelőként részt vettek a vállalat központi irodájában és az atomerőművekben tartott találkozók során, elemezték az értékeléssel kapcsolatos dokumentációt, valamint tanulmányozták az érdekelt felekkel folytatott kommunikáció módját és tartalmát. Ugyanakkor nem értékelték Roszenergoatomot a szabályozó szervezet követelményeinek való megfelelés vagy az adott atomerőmű biztonságossága tekintetében, és nem hasonlították össze a Roszenergoatom atomerőműveinek üzemeltetési biztonságát a világ más atomerőműveivel.

A vizsgálat során kiemelt figyelmet fordítottak a biztonságra vonatkozó előírások betartására, a személyzet munkához való hozzáállására és hozzáértésére, a vezetőség által alkalmazott módszerekre a támogatás, a motiváció és az ellenőrzés terén csakúgy, mint a dolgozói magatartásra és a nukleáris létesítmények állapotára. A munka során a szakértők hat továbbfejleszthető területet jelöltek ki, ezek a szervezeti vezetés, a független nukleáris felügyelet, a karbantartás, az üzemeltetési tapasztalatok, a vészhelyzeti készenlét és a beszerzések.

Andrej Petrov, a Roszenergoatom vezérigazgatója elmondta: „Az OSART látogatása nemcsak egy további lépést jelent ahhoz, hogy a munkánkat különböző területeken javítsuk, hanem egyedi lehetőség arra is, hogy a NAÜ részéről független értékelést kapjunk a vállalat egészéről. Korábban csak két ilyen OSART vállalati küldetésre került sor – a cseh ČEZ és a francia EDF esetében. Az OSART által megfogalmazott ajánlások segíteni fognak minket abban, hogy tovább javítsuk atomerőműveink üzemeltetési biztonságát, míg az itt megismert és bevált gyakorlatok az egész világon hozzájárulnak biztonság növeléséhez.”Itt érdemes megjegyezni, hogy a megfigyelők a 9 terület 3 legjobb gyakorlatán kívül 32 jó munkaterületet is kiemeltek.

A szakértői csoport a jelentéstervezetet a Roszenergoatom vezetőségéhez juttatta el, amely a NAÜ-nek fogja elküldeni az észrevételeit. A zárójelentést három hónapon belül küldik el az Oroszországi Föderáció kormányának. Az OSART küldetés összes jelentése nyilvánosan is elérhető. Az OSART-küldetés a NAÜ által végrehajtott legrégebb missziók egyike, és az atomerőművi biztonság független értékeléséhez hatékony eszköznek tartják. Célja, hogy a legjobb gyakorlatok terjesztésével továbbfejlessze és javítsa az atomerőművek biztonságát. A missziót a NAÜ szervezi, amely több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a biztonsági előírások kidolgozásában és biztosítja, hogy azok alkalmazhatók legyenek az atomenergia-ipar bármilyen tevékenységét illetően. Az OSART-küldöttség a Roszenergoatom konszernnél tett látogatásával az Oroszországi Föderáció kormányának és a Roszatom állami vállalat meghívásának tett eleget. A vállalati küldetés célja, hogy a NAÜ szakértőivel együtt megtalálja azokat a területeket, ahol az üzemeltető szervezet javítani tud a nukleáris biztonságon. Oroszországban már sor került hasonló küldetésekre a Leningrádi, a Balakovói, a Rosztovi, a Szmolenszki, a Kolai és a Novovoronyezsi Atomerőmű esetében.