Hu

Szeptember 19-én Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 61. közgyűlésének „oldalvizén” az Orosz Föderáció kormánya és a Paraguayi Köztársaság kormánya megállapodást írt alá a békés célú atomenergetikai együttműködésről.

A dokumentumot orosz részről Alekszej Lihacsov, a Roszatom állami atomenergetikai konszern vezérigazgatója, Paraguay képviseletében pedig Cézar Cardozo Román, a Nemzeti Radiológiai és Atomellenőrzési Szolgálat végrehajtó titkára látta el kézjegyével.

A megállapodás kiindulópontot jelent ahhoz, hogy az atomágazatban aktív párbeszéd kezdődjön meg a két ország között és konkrét együttműködési projektek megvalósításához is hozzálássanak. A dokumentum egyebek közt megteremti a jogi alapot az Oroszország és Paraguay békés célú atomenergetikai együttműködéséhez a szakterületek széles körében. Ilyen például az együttműködés a Paraguayi Köztársaság nukleáris infrastruktúrájának a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő kiépítésében és fejlesztésében; az atom- és sugárbiztonsági terület szabályozása, a nukleáris anyagok, a sugárzásforrások, a nukleáris és radioaktív anyagok, valamint radioaktív hulladékok tárolására szolgáló helyek fizikai védelmének felügyelete; az atomenergia békés célú felhasználását szolgáló alap- és alkalmazott kutatások; radioizotópok gyártása és alkalmazása az iparban, a gyógyászatban és a mezőgazdaságban, együttműködés a sugártechnológiák használata és a sugárgyógyászat területén; atomszakemberek oktatása, képzése és átképzése.

A fenti együttműködési irányok megvalósítása érdekében a megállapodás közös munkacsoportok létrehozását írja elő a konkrét projektek és tudományos kutatások végrehajtására, a szakembercserére, szemináriumok és konferenciák szervezésére, a tudományos és a műszaki személyzet oktatását és képzését célzó együttműködésre, a tudományos-műszaki információcserére, berendezések, anyagok és alkatrészek szállítására.

A megállapodást a Roszatom állami társaság és a Nemzeti Sugár- és Atomellenőrzési Szolgálat között 2016. október 18-án létrejött kölcsönös egyetértési memorandum továbbfejlesztéseként jött létre.