Hu

A Roszatom állami vállalat a Nukleáris Világszövetség (WNA) meghívására csatlakozott a Net Zero Nuclear Industry Pledge nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek célja a globális nukleáris ipari kapacitás megháromszorozása 2050-ig. A nukleáris iparág vezetőinek kezdeményezése kiemeli a nukleáris ipar kulcsszerepét a tiszta, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termelésben és a klímaváltozás elleni küzdelemben.

A nukleáris vállalatok nyilatkozatát a COP28 Atoms4NetZero – a nukleáris energia elterjedésének felgyorsítása című rendezvényen ismertették az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 28. konferenciája hivatalos programjának keretében. A nyilatkozat arra szólítja fel a kormányokat, a fejlesztési bankokat és a Világbankot, hogy biztosítsák az atomenergia-projekteknek a többi tiszta energiaforrással egyenértékű zöldfinanszírozáshoz jutását. Ez a pénzügyi támogatás lehetővé teszi a nukleáris vállalatok számára a termelőkapacitások kiterjesztését világszerte, amivel jelentősen hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez.

Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgatójának üzletfejlesztésért felelős első helyettese, nemzetközi üzletági igazgató hangsúlyozta, hogy a Roszatom elkötelezett a dekarbonizációs célok mellett:

„Tisztában vagyunk azzal, hogy sürgősen meg kell oldani a klímaváltozás problémáját. Az atomenergia már bizonyított: gyors és fenntartható megoldást jelent a dekarbonizációs célok elérésére. Azzal, hogy csatlakozunk az atomenergetikai ipari vállalatok közös nyilatkozatához, megerősítjük elkötelezettségünket, hogy a kormányokkal és az érdekelt felekkel együttműködve 2050-ig megháromszorozzuk a nukleáris kapacitást. Ez a kezdeményezés összhangban van a fenntartható energetikáról alkotott elképzelésünkkel, és gratulálunk azoknak a kormányoknak, amelyek már elkötelezték magukat e cél érdekében.”

Sama Bilbao y Leon, a Nukleáris Világszövetség vezetője kifejtette:

„Több mint 100 vállalat támogatja a Net Zero Nuclear Industry Pledge atomenergetikai ipari vállalást, amely összhangban van azzal a törekvéssel és pragmatizmussal, amelyet a kormányok képviselői tanúsítottak a hét elején aláírva az atomenergiáról szóló nyilatkozatot. Közös munkával elérhetjük azt a célt, hogy 2050-re legalább megháromszorozzuk a nukleáris kapacitást.”

A Net Zero Nuclear Industry Pledge vállalást tevők szerint az atomenergetika fontos eszköz a nulla szén-dioxid-kibocsátási cél elérésében. Figyelembe véve az atomenergetikai létesítmények alacsonyabb anyagintenzitását és az atomerőművek kis helyigényét kötelezettséget vállalnak arra, hogy mobilizálják és támogatják az atomenergia-projektekbe történő beruházásokat, többek között innovatív finanszírozási mechanizmusokon keresztül. A nukleáris ipari vállalatai, köztük a Roszatom, elkötelezettek abban, hogy maximalizálják a meglévő atomerőművek hozzájárulását ehhez, biztonságosan és felelősségteljesen felgyorsítják az új nukleáris létesítmények építését annak érdekében, hogy 2050-re megháromszorozódjon az atomerőművek kapacitása világszerte.

A kezdeményezés résztvevői kötelezettséget vállalnak arra is, hogy évente értékelik az e cél felé tett előrehaladást, és más vállalatokat is arra ösztönöznek, hogy támogassák a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású atomenergiát, a jövő energiáját.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciája a legnagyobb éghajlati kérdésekre összpontosító fórum, amely az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC), a kiotói jegyzőkönyv és a párizsi egyezmény rendelkezéseinek végrehajtására irányuló tárgyalási folyamat legmagasabb testülete.

A Roszatom állami vállalat hosszú évek óta a fenntartható fejlődést figyelembe véve végzi a tevékenységét. A fenntartható fejlődés alapelvei szerepelnek a Roszatom hosszú távú stratégiájában - 2020-ban fogadta el a vállalat az Egységes Ágazatpolitika a fenntartható fejlődés területén elnevezésű irányelvet. Ugyanezen év októberében a Roszatom csatlakozott az ENSZ globális egyezményéhez, amely a legnagyobb nemzetközi üzleti kezdeményezés a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés területén. A Roszatom állami vállalat Oroszország legnagyobb alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termelője, amely az országban termelt villamos energia mintegy 20%-át biztosítja.

Oroszországban fokozott figyelmet fordítanak a környezetvédelmet célzó új technológiák fejlesztésére és bevezetésére. A villamos energiát alacsony szén-dioxid kibocsátással járó technológiával előállító Roszatom folyamatosan halad a zöld gazdaságra való átállás felé. A természetre gyakorolt káros hatások csökkentése és a biológiai erőforrások megőrzése és megsokszorozása – ezek az orosz nukleáris ipar kiemelt feladatai a környezetvédelem terén. A Roszatom ezért nagy figyelmet fordít a környezetbarát energiatermelést biztosító berendezések korszerűsítésére, évente több száz millió rubelt fordítva a környezetvédelemre.

A Roszatom részt vesz a földi élet biológiai sokféleségének megőrzését célzó projektekben, köztük az erdőfelújítási programokban, a folyópartok és tengerpartok megtisztításában és a haltelepítési projektekben. Az atomenergia jelentős mértékben hozzájárulhat az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, mivel ez a fajta energiatermelési mód nem jár szén-dioxid kibocsátással, ami számos ország számára döntő jelentőségű.