Hu

Az orosz atomenergetikai létesítmények magas biztonsági szintet képviselő technológiával rendelkeznek, illetve a létesítmények fizikai biztonsága is magas szintű. Erre az általános következtetésre jutottak a bécsi nemzetközi intézmények állandó képviselői, akik szokásos nyári oroszországi látogatásukon idén is rekord számban vettek részt.

A diplomaták kifejezésre juttatták Oroszország nagy fokú nyitottságát partnerei irányában az atomenergetika biztonságos voltának demonstrálása terén. Ez a magatartás jelentősen hozzájárul az atomenergetika társadalmi elfogadottságának növeléséhez. A több mint 40 tagú diplomata küldöttség orosz atomenergetikai létesítményeket keresett fel a Leningrádi megyében. A külföldi vendégek megismerhették, hogy minként szavatolják Oroszországban a biztonságot az atomenergetikai létesítmények építése, illetve üzemeltetése során. A Roszatom állami atomenergetikai konszern lehetővé tette, hogy a diplomaták felkereshessék a működő, illetve az épülő, a régi blokkokat felváltó atomerőművi blokkokat a Leningrádi Atomerőműben. Ugyancsak ellátogattak a Balti hajógyárba, ahol új atomjégtörők valamint a Lomonoszov Akadémikus úszó atomerőmű épül.

Belorusszia prioritást élvez

Magasra értékelték a látottakat a Nemzetköi Atomernergia Ügynökség (NAÜ) képviselői. "Megismerhettük, hogy miként kezelik Oroszországban a NAÜ által kidolgozott ajánlásokat, különösen azon innovációk vonatkozásában, amelyeket az atomenergetikai technológiában vezetnek be"- mondta Tebogo Seokolo a NAÜ kormányzótanácsának elnöke.

"Szeretném megemlíteni továbbá a nukleáris létesítmények biztonságát. Amint azt láthattuk az orosz atomenergetikai objektumokban, magas szintű mind a fizikai védelem, mind pedig a nukleáris biztosági kultúra" - tette hozzá Seokolo.

A NAÜ főigazgatójának satratégiai tanácsadója, Zef Mazi azt közölte a RIA Novosztyi hírügynökséggel, hogy az orosz szakemberek különösen nagy figyelmet fordítanak a biztonságra az atomenergetikai objektumokban.
"Különösen nagy hatást gyakoroltak a két nap során látottak rám, egyértelműen kijelenthető, hogy Oroszország vezető szerepet tölt be a nukleáris technológiák fejlesztése terén" - tette hozá Mazi, megjegyezve, hogy mind az orosz nukleáris hatóság, mind pedig a szakemberek egyaránt nagyon komolyan veszik a nukleáris biztonságot és a létesítmények fizikai biztonságát, ami prioritást élvez a munkájukban.

A diplomaták megismerkedtek a Leningrádi Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek tárolójával. "A kiégett fűtőelemek kezelése az atomerőműben szakszerű, nagyon biztonságos és előnyös gazdasági szempontból is" - hangsúlyozta Marta Ziaková, a szlovák nukleáris hatóság vezetője. "A látogatás egyik súlyponti kérdése volt az atomenergetika és a környezetvédelem kérdése, jegyezte meg Vlagyimir Voronkov, a bécsi nemzetközi szervezetekhez akkreditált állandó orosz képviselő.

"A Leningrádi Atomerőmű Leningrád megye egyik legtisztább területén működik, ami egyértelműen mutatja, hogy az atomenergia zöld technológia. "A Leningrádi Atomerőműben a vendégek alapos válaszokat kaptak a biztonsággal kapcsolatos kérdéseikre és meggyőződhettek róla, hogy az orosz atomerőművek a világ legbiztonságosabb atomenergetikai létesítményei.

Nyíltság és bizalom

A diplomaták szintén hangsúlyozták, hogy az orosz atomenegetikai szakemberek növelik az atomenergia társadalmi elfogadottságát.

"Szeretném kiemelni a lakosság tájékoztatását célzó erőfeszítéseket. Nagyon fontos, hogy a Roszatom olyan stratégiát választott, amely azt célozza, hogy a helyi lakosság tisztában legyen a tevékenységével, és értsék azt atomerőmű környezetében élők - mondta Paulina Navarro panamai nagykövet. Jordánia bécsi nagykövete, Hasszán al-Huszeini szerint a Roszatom által szervezett utak lehetővé teszik, hogy mindinkább meggyőződjenek a részvevők az atomtechnológia értékeiről.

Ez lehetővé teszi, hogy otthon a lakosságot tájékoztassuk, hiszen rendelkezésre állnak a reaktorok műszaki és biztosági jellemzői. Tájékoztatást tudunk adni a hazai lakosságnak az atomenergetika alkalmazásának előnyeiről, így arról is, hogy alkalmazása miért előnyös a környzet számára" - tette hozzá a diplomata.

Úszó atomerőmű

Az atomerőmű már nem számít különlgességnek, azonban az atomjégtörő és az úszó atomerőmű különleges volt a látogatók számára.

A Balti hajógyárban jelenleg a legnagyobb teljesítményű atomjégtörök készülnek a 22220 projekt alapján: a prototípus Arktika, illetve a Szibír és az Ural. Az Arktikát tavaly nyáron bocsátották vízre. A gyár vezérigazgatója, Alekszej Kadilov közölte, hogy szeptember 26-án fut le a sólyapályán a Szibír. Az Arktika, a Szibír és az Ural egymást követő években 2019-ben, 2020-ban, illetve 2021-ben áll szolgálatba.

A Lomonoszov akadémikus nevét viselő úszó atomerőmű építését Szentpétervárott hamarosan befejezi a Balti hajógyár. "Jelenleg záró szakaszában van a szerelés, az úszó atomerőmű készültségi szintje 96 százalékos. Az úszótestre beszerelték az összes berendezést - közölte Alekszej Vlagyimirov, az úszó atomerőmű építéséért felelős vezető. A Lomonoszov Akadémikus atomerőmű az északi-sarki és távol-keleti területek, köztük Csukcsföld biztonságos áramellátását szolgálja.

"Az úszó atomerőmű nagyon érdekes, úttörő projekt. Figyelemmel kísérjük a jövőben a projekt alakulását, miután a világon ez az első ilyen berendezés, amelyet Oroszország fejlesztett ki" - mondta újságíróknak Seokolo. A NAÜ hozzájárul a projekt megvalósításához, hangsúlyozta Seokolo. Az úszó atomerőmű projekt érdekli Brazíliát is, közölte ezen ország nagykövete, Vene Marcel Biato. Szavai szerint Brazíliában nehéz eljuttatni a villanyáramot a távoli területekre, ezért nagy figyelemmel kísérik az orosz projekt megvalósulását és érdekli Brazíliát a projekt gazdasági oldala is - tette hozzá Biato.

Vonzó az orosz technológia

Azok a diplomaták, akik az atomenergetika terén újonc országokat képviselik arról is beszéltek, hogy miért is vonzó országaik számára az együttműködés Oroszországgal. Jordánia bécsi nagykövete, Hasszán al-Huszeini szerint az orosz atomtechnológia ma bizalmat élvez a világban. Különösen az utóbbi években tesztelték a biztonságosságát és megbízható voltát.

Oroszországgal kiváló kapcsolatot ápol Jordánia - hangsúlyozta a diplomata, hozzátéve, hogy orosz részvétellel terveznek atomerőművet építeni. Jelenleg zajlik a pézügyi modell kidolgozása. Oroszországgal a békés atomenergetika és a fejlett technológiák terén kész együttműködni a Fülöp-sziegetek is - hangsúlyozta ezen ország állandó NAÜ-képviselője Maria Zeneida Angara Collinson."Vizsgáljuk az atomenergia alkalmazását országukban. A Bataan atomerőmű elkészült, de egyelőre nem kezdett üzemelni - tette hozzá az állandó képviselő.

"Jelenleg a gyors ütemben fejlődő gazdaság miatt egyre több energiára van szükségünk, ezért vizsgáljuk alkalmazásának lehetőségét és ennek tapasztalait az egyes országokban, így Oroszországban. Nagyon hasznos volt az oroszországi út, mert fontos meggyőzni az embereket, hogy az atomenergia játható utat jelent, amelyen haladnunk kell" - tette hozzá Collinson.
Source: RIA